Povinnosti stavebníkov

Povinnosti stavebníkov pri činnostiach
v ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení
V záujme predchádzať poškodzovaniu plynárenských zariadení, únikom plynu a vzniku škôd na zdraví a majetku vyzývame stavebníkov, aby dodržiavali základné zákonom stanovené povinnosti pri činnostiach vykonávaných v blízkosti plynárenských zariadení.

Viac info v prílohe…

Ako vybaviť?