Mimosúdne riešenie sporov

Okresný úrad Skalica poskytuje bezplatné služby pre občanov o možnostiach využitia mediácie 

Máte problémy so zamestnávateľom? Majetkové spory? Dedičské spory?
Pomáhame ako vyriešiť určenie rodičovských práv, rozdelenie BSM… 

Ponúkame mediačné poradenstvo a mediáciu mimosúdne riešenie sporov:

– občianskoprávnych
– obchodných záväzkových
– pracovnoprávnych
– rodinných
– školských
– cezhraničných

Poradenstvo je poskytované každú stredu bezplatne na Okresnom úrade Skalica (zasadačka – 2. poschodie budovy) od 1.júla 2015 v čase od 09.00 hod. – 12.00 hod.

 

Kontakt: www.mediat.sk

Ako vybaviť?