Civilná ochrana

Zdravotná pomoc

155

Polícia

158

Hasiči

150

Ako vybaviť?