Spoločenská rubrika

Vítame občanov obce

 v roku 2015

Rebeka Gašpárková
Ivana Ella Vaculová 
Linda Eva Marečková
Richard Bartal

v roku 2014

Tereza Fekiačová
Lucia Machová
Hana Toráková

– v roku 2013

Samanta Hlocká
Martin Pollák
Tobias Vávra
Sofia Mlčochová
Sebastian Mlčoch
Michal Vávrik
Vanesa Ivičičová

– v roku 2012 

Ella Brdečková
Artur Klopan
Linda Polláková
Liana Vašicová
Matias Mikula
Denis Dinga
Branislav Matúš

 – v roku 2011

Kristína Vojteková
Fabián Torák
Patrik Vašek
Timotej Milan Flamík
Sára Vráželová

Ako vybaviť?