Samospráva

Starosta obce
Členovia obecného zastupiteteľstva
Ing. Ivana Matúšová
Jozef Kudláč
Ing. Katarína Ondrušová
Ing. Miroslav Milota
Ján Biskupič
Mgr. Pavol Tokoš
Jozef Mikula
Zriadené komisie pri OcÚ

Komisia finančná  

Ing. Katarína Ondrušová    Dubovce 222
Ing. Katarína Rybnikárová    Dubovce 112
Ing. Ivana Matúšová    Dubovce 231
Margita Kudláčová    Dubovce 112
Mgr. Pavol Tokoš    Dubovce 114

 

Komisia  verejného poriadku

Mgr. Martina Polláková  Dubovce 149
Ing. Mário Jamriška  Dubovce 208
Erika Kudláčová  Dubovce   4
Lenka Polláková            Dubovce232 
Ján Pollák            Dubovce 71 

Komisia životného prostredia a odpadového hospodárstva

Mgr. Pavol Tokoš     Dubovce 114
Vladimír Mertel     Dubovce 93
Ján Mlčúch     Dubovce 189
Ján Biskupič     Dubovce 218
Ing. Katarína Ondrušová     Dubovce 222

 

Komisia stavebná a územného plánovania

Jozef Kudláč                Dubovce 112
Jirka Ondruš                Dubovce 222
Peter Kukliš                Dubovce 84
Martin Kudláč                Dubovce 112
Ing. Miroslav Milota                Dubovce 179
Zriadené komisie pri OcÚ

Komisia pre šport, mládež a spoluprácu so spoločenskými organizáciami

Ing. Miroslav Milota   Dubovce 179
Lýdia Mertelová   Dubovce 93
Mgr. Renáta Václavíková   Dubovce 225
Jozef Kubina   Dubovce 35
Gabriela Keherová   Dubovce 185
Mgr. Tomáš Mikula   Dubovce 217
Mgr. Annamária Filová   Dubovce 179
Ing. Ľubomír Matúš           Dubovce  53 
 Dana Polláková          Dubovce 31


Komisia kultúrna a zdravého životného štýlu 

Ing. Ivana Matúšová   Dubovce 231
Viera Mikičová   Dubovce  72
Alena Hrubšová   Dubovce 194
Zuzana Matúšová   Dubovce 226
Viktória Matúšová   Dubovce 226
Renáta Václavíková   Dubovce 225
Lucia Mlčochová   Dubovce 40
Eva Matúšová   Dubovce 50
Lýdia Mertelová   Dubovce 93
Veronika Tokošová   Dubovce 101  
Dana Hrnková   Dubovce  51
Jozef Kubina   Dubovce  35
Danica Štepanovská   Dubovce  15
Ľubica Kuklišová      Dubovce 84
Štefánia Ryčovská      Dubovce 106
Ladislava Míšaná        Dubovce 151 
Silvia Šuleková          Dubovce 101 

 Komisia pre otázky seniorov a sociálne záležitosti

Jozef Mikula   Dubovce 85
Ján Mlčúch   Dubovce 189
Tatiana Holásková   Dubovce 188
Viera Juríčková   Dubovce 115
Štefan Flamík   Dubovce 111
Miroslava Kubinová   Dubovce 35
Mária Milotová   Dubovce 179
Dokumenty

Ako vybaviť?