Dobrovoľný hasičský zbor

Miestna organizácia DHZ má  v súčasnosti 32 členov.

Výbor pracuje v tomto zložení:

Alena  Hrubšová – predseda, členka okresnej komisie,

Maximilián Mlčoch- veliteľ,

Katarína Kuglerová- referent mládeže,

Veronika Tokošová – tajomníčka,

Ernest Štepanovský- strojník,

Lucia Mlčochová, Jozefína Junková- členovia

Pri miestnej organizácii je aktívne aj družstvo dorasteniek.

Muži sa pravidelne zúčastňujú taktických cvičení a okresných súťaží.

Veľkej pocty  sa dostalo dlhoročnému členovi dobrovoľného  hasičského zboru.

Prezídium dobrovoľnej požiarnej  ochrany SR udelilo pánovi Ernestovi Štepanovskému titul  Zaslúžilý člen dobrovoľnej požiarnej  ochrany Slovenskej republiky,  titul bol udelený na návrh Okresného  výboru požiarnej ochrany v Skalici.

Ako vybaviť?