Oznámenie o vyhlásení výberového konania na riaditeľa Materskej školy Dubovce

Obec dubovce vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa(ky) materskej školy.

Viac info:

Ako vybaviť?