Prerušenie dodávky elektrickej energie v dňoch 17. a 18.1. 2022

Oznamujeme občanom, že v dňoch 17. a 18. januára 2022 bude prerušená distribúcia elektrickej energie. Viď oznamy od Západoslovenskej distribučnej: 

Ako vybaviť?