Výzva na predkladanie cenových ponúk „Zníženie spotreby energie v budove Obecného úradu Dubovce“

POZOR!
Výzva na predkladanie cenových ponúk „Zníženie spotreby energie v budove Obecného úradu Dubovce“ 
         
Všetky podklady v časti Úradná doska
 

AKTUALIZÁCIA: 

Oznam
Obec Dubovce oznamuje, že vo Výzve na predloženie cenovej ponuky urobila nasledovné zmeny
– v bode 19. mení lehotu na predkladanie ponúk  – z pôvodnej, ktorá bola určená na 21. 12.  do 14,30 hodine – na 28. 12. 2021 do 11,00 hodiny.
– v bode 22 mení zasadnutie komisie na vyhodnotenie ponúk na 28. 12. 2021 o 13,00 hodine.

 Všetky potrebné informácie uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk a jej prílohách zostávajú v platnosti.

 

Oznam:

Na základe vyžiadania jedného zo záujemcov doplnenie PD na zákazku „Zníženie spotreby energie v budove Obecného úradu Dubovce“

Obec Dubovce v časti Iné dokumenty zverejňuje danú PD v rámci procesu verejného obstarávania.

Ako vybaviť?