gototopgototop

loga program ERDF1 web

loga program ERDF2 web

havlik webbanner

Choosing web hosting is always a challenge, please consider this hostmonster review and greengeeks review.

Centrum voľného času

 

O nás

Centrum voľného času Dubovce je rozpočtová organizácia Obce Dubovce bez právnej subjektivity, napojená na rozpočet obce svojimi príjmami a výdavkami.
Centrum voľného času Dubovce zabezpečuje podľa výchovného programu školského zariadenia výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, mládeže a rodičov do 30 rokov v ich voľnom čase s celoročnou prevádzkou.
Poslaním CVČ je uskutočňovať program starostlivosti o deti, mládež a rodičov v oblasti voľného času, uspokojovať a usmerňovať rozvoj ich záujmov, utvárať podmienky pre rozvoj schopnosti a budovať návyky účelného využívania voľného času, sebarealizácie a harmonického seba rozvoja.
Centrum voľného času zabezpečuje a organizuje výchovu a vzdelávanie detí, mládeže a rodičov prostredníctvom záujmovej činnosti. Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečujú pedagogickí zamestnanci a lektori prostredníctvom:
pravidelnej činnosti – záujmové útvary (krúžky), kluby,
príležitostnej činnosti – formou jednorázových alebo pravidelne sa opakujúcich podujatí (súťaže, prednášky, exkurzie, krátkodobé kurzy, kultúrne a športové podujatia, zájazdy, výstavy, koncerty, sústredenia, vzdelávacie podujatia a ďalšie),
spontánnej činnosti – formou priebežnej ponuky rekreačných a oddychových aktivít na základe záujmu detí a mládeže,
prázdninovej činnosti - formou stálych, putovných, víkendových táborov a sústredení,
záujmového servisu pre deti, mládež i dospelých.

 

Záujmové útvary

V našom CVČ pracuje niekoľko záujmových útvarov, v ktorých si deti, žiaci, mládež a dospelí môžu zdokonaľovať  svoje vedomosti, športové a umelecké zručnosti.

Do záujmových útvarov sa môžete prihlásiť počas celého školského roku.
Podrobnejšie informácie Vám kedykoľvek poskytneme osobne, telefonicky, alebo mailom.
Kontaktné informácie nájdete na stránke kontakty.

V ŠKOLSKOM ROKU 2012/2013 PONÚKAME TIETO ZÁUJMOVÉ ÚTVARY:
SPOLOČENSKO-VEDNÁ OBLASŤ
- Anglický jazyk
- Nemecký jazyk
- Klub mladých čitateľov
VZDELÁVACIA OBLASŤ
- Počítačový krúžok
- Hasičský krúžok
PRÍRODOVEDNO-ENVIROMENTÁLNA OBLASŤ
- Klub priateľov prírody
- Klub priateľov koní
ESTETICKO-KULTÚRNA OBLASŤ
- Zumba
- Dramatický krúžok
- Hudobno-spevácky krúžok
PRACOVNO-TECHNICKÁ OBLASŤ
- Malá škola pečenia a varenia
- Šikovné ruky
TELESNÁ A ŠPORTOVÁ OBLASŤ
- Športový krúžok
- Futbalový krúžok
- Pilatesove cvičenia
OBLASŤ VÝCHOVY RODIČOV A DETÍ
- Klub rodičov s deťmi


Sme v našej dedinke pre všetkých, ktorí sa chcú neformálne vzdelávať, rozvíjať svoje záujmy, schopnosti, talent, aktívne relaxovať, užitočne a zaujímavo tráviť voľný čas v spoločnosti priateľov.

Tešíme sa na Vašu návštevu na našej webstránke a prajeme Vám príjemné chvíle strávené pri jej prezeraní!

Ešte viac nás poteší, ak sa osobne zúčastníte aktivít, ktoré pre Vás pripravujeme, budete s nimi spokojní a rozšírite rady členov a priateľov nášho Centra voľného času v Dubovciach.
Ste srdečne vítaní a veríme, že u nás nájdete niečo, čo by Vás bavilo a čo by ste chceli vyskúšať. Ak máte vlastný nápad, čomu by ste sa chceli vo voľnom čase venovať, príďte nám to povedať!


                                                                   Bc. Renáta Václavíková, riaditeľka CVČ Dubovce
                                                                                     a kolektív pracovníkov CVČ


Viac tu: http://cvc-dubovce.webnode.sk/

 

 

info

Utorok, 29 Spetember 2020
IBV Nové Dubovce

banneribvm

VEREJNÁ SÚŤAŽ

Inzerat

ÚRADNÁ DOSKA
Vyvesené
27.9.2020

Vyvesené
27.9.2020

Vyvesené
27.9.2020

Vyvesené
27.9.2020

Vyvesené
5.8.2020

KALENDÁR AKCIÍ
posledný mesiac september 2020 budúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
week 36 1 2 3 4 5 6
week 37 7 8 9 10 11 12 13
week 38 14 15 16 17 18 19 20
week 39 21 22 23 24 25 26 27
week 40 28 29 30
292060
FOTOGALÉRIA
PARTNERSKÁ OBEC

 

starovickylogo

podlinks

podtop

podzip